Nyelvi fejlődés integrált és szegregált óvodai csoportokban

Fogyatékossággal élő kisgyerekek nyelvi fejlődése számára a kulcsfontosságú lehet a tipikus fejlődésű társak közössége - állapították meg egy nemrégiben a "Psychological Science" c. folyóiratban publikált vizsgálat szerzői.

83 óvodás csoportból 670, átlagosan 52 hónapos korú gyereket vizsgáltak, akiknek 55%-a él valamilyen fogyatékossággal (autizmus, nyelvi zavar, Down-szindróma). Minden gyerek nyelvi teljesítményét standardizált tesztekkel mérték meg ősszel és tavasszal.

Azok a fogyatékossággal élő gyerekek, akik jó nyelvi készségű társakkal jártak egy csoportba, tavaszra 40%-kal teljesítettek jobban az alcsony nyelvi teljesítményt nyújtókkal egy csoportba járó fogyatékos gyerekeknél, és megközelítették nem fogyatékos társaik nyelvi szintjét. A nyelvileg kevésbé fejlett közegbe járó fogyatékos gyerekek lemaradása nem csökkent.

Fontos eredmény, hogy miközben a jó nyelvi képességű gyerekek segítik a fogyatékos társaik nyelvi fejlődését, az ő teljesítményüket nem rontja, hogy alacsonyabb nyelvi szinten álló társakkal kommunikálnak.

- Az a legnagyobb gond - nyilatkozta Justice professzor, az egyik szerző - ha van egy fogyatékos gyerekekből álló csoport, amelyben nincsenek fejlett nyelvi szinten járók. Ez korlátozza a nyelvhasználat fejlesztésének lehetőségeit.

A szerzők szerint az eredmények a fogyatékossággal élő kisgyerekek inkluzív nevelésének fontosságát támasztják alá.
- Nagyon komolyan át kell gondolnunk, hogyan szervezzük meg a csoportokat, hogy a fogyatékossággal élő gyerekek számára a legjobb esélyeket biztosítsuk a sikerhez - véli Justice professzor.

 

Információ: [1], [2]

Kép: [1]