Cégeknek

A lakosság számára egy vállalkozás sikere nem feltétlenül az üzleti eredményein vagy azon mérhető, hogy milyen ütemben terjeszkedik, hanem azon is, hogy miként szolgálja a közösséget. Így napjainkban a piacon meghatározó üzleti tevékenységet folytató cég számára szinte kötelesség a társadalmi szerepvállalás. Az egyszerű megjelenés mellett mégis többet ad, mivel értéket teremt, formálja a gondolkodásmódot mind a közösségben, mind a saját munkatársak körében.

Az Európai Unió számos országában működő cégnél, vállalkozásnál már igen hatékonyan működik a CSR, azaz a Cégek Társadalmi Szerepvállalása. Hisznek a tevékenységük pozitív társadalmi hatásában!

A 2013-as, Nielsen globális felmérése után a válaszadások alapján megállapíthatók, hogy a magyar fogyasztók 51 százaléka kész többet fizetni egy termékért vagy szolgáltatásért, ha tudja, hogy gyártója közvetlenül támogat társadalmi célokat. A válaszokból az is kiderült, hogy a magyarok 67 százaléka szívesebben dolgozik pozitív társadalmi és környezetvédelmi hatások iránt elkötelezett cégnél, míg az európai átlag 53 százalék.

Az ünnepek idején felmerül a kérdés, mit ajándékozzunk partnereinknek, munkavállalóinknak?

Tradicionálisan, karácsony alkalmából a cégek apró ajándékkal lepik meg együttműködő partnereiket megerősítve a köztük fennálló kapcsolatot. Az ajándék kiválasztása sok időt és energiát vesz el a munkatársaktól.

Azt tudta azonban, hogy ha egy cég reprezentációs ajándékot/juttatást ad egy dolgozónak/partnernek, akkor:

Az egyes meghatározott juttatásokat 27 százalékos egészségügyi hozzájárulás terheli, így a közteher a meghaladó rész értékének 1,19-szerese után 16% szja és 27% eho, vagyis az adóterhelés ebben az esetben  51,17%. 

Forrás: Szja tv. 70. § (4)-(4b) bekezdés; (eho tv. 3§ 819 ba pontja)

De, tekintsük át, hogy a cég gazdasági helyzetére milyen hatással lehet az adományozás, ha egy jó ügy mellé állnak, és segítik a civil szférában helyet foglaló szervezeteket?

Miért „éri meg” civil szervezetet támogatni? Miért szakítsunk a hagyományokkal?

Olvassa el Ön is, milyen pozitív hatásokkal számolhat, ha támogatást nyújt egy közhasznú szervezetnek:

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. § (1) bekezdés z) pontja szerint: „Az adózás előtti eredményt csökkenti a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti közhasznú tevékenység támogatására az adókedvezmény mérték 20%, tartós adományozás esetén további 20%!

Programjaink, amelyek az Önök támogatásával jövőre is sikeresek lesznek:

DownBaba

Mindenkinek Becsengettek

Csodavár Korai Fejlesztő Központ és Játszóház Nyíregyházán

A művészet integrál (AMI)

Országos lefedettségű Down-háló kialakítása

Down Világnap (0321)