Barátom, Stephen 3.

(A különös barátság története itt kezdődött, az előző rész pedig itt olvasható.)

Másnap azonban semmi sem történt, és azután sem, és azután sem. Hetek teltek el és az anyám nem mondott semmit a dologról. Biztos voltam benne, hogy ha beszélt volna Stephen anyjával, a fülembe jutott volna a híre. Kizártnak tartottam, hogy anyám szó nélkül hagyná, hogy így viselkedjek. A baj az volt, hogy Stephent sem láttam. Iskola után minden nap benéztem az udvarukra, de sosem volt kinn. Lassan rájöttem, hogy az anyjának most még jobban kell védenie – és ennek én vagyok az oka. Azt gondolta, hogy már akkor sincs biztonságban, ha a saját udvarukon játszik. Borzasztóan éreztem magam. Stephen mindig szeretett kinn lenni a friss levegőn és most még ezt sem kaphatja meg, miattam. Arra gondoltam, hogy egyszerűen csak felmegyek a lépcsőn, bekopogok az ajtajukon és az anyja elé állok. Könyörögni akartam neki, hogy bocsásson meg és legyen szíves engedje meg, hogy Stephen kijöjjön játszani, de gyáva voltam. Annyira szégyelltem, amit a fiával tettem, hogy nem bírtam magam rávenni, hogy beszéljek vele.

Ennyi év múltán már nehéz felidézni, hogy pontosan mennyi ideig nem láttam Stephent, de aztán egy nap, amikor hazaértem az iskolából, anyám az ajtóban várt. Láttam az arcán, hogy valami baj van.

- Beszélnünk kell Stephenről - a szavak mellbe vágtak. Bementünk és leültünk a konyhaasztalhoz. Legszívesebben elszaladtam és elbújtam volna. Nem akartam szembenézni azzal, ami következett. Azt gondoltam, hogy bárcsak visszamehetnék az időben és visszacsinálhatnám, ami történt, de szembe kellett néznem a valósággal. Az anyja végül mégis elmondta anyámnak, amit tettem. Hát ennyi. Végre megkapom, amit megérdemeltem. Anyám néhány percig csendben ült, mintha nagyon gondosan meg akarná válogatni a szavait, aztán egyenesen a szemembe nézett és halkan azt mondta:

- Stephen tegnap meghalt.

Egy pillanatra az egész világ megállt. Eltartott néhány pillanatig, míg felfogtam a szavakat. Hirtelen úgy éreztem, nem kapok levegőt. Anyám érezte, mi zajlik bennem, és megfogta a kezem. Másodszor sírtam Stephen miatt. Milliónyi kérdés villant át az agyamon. Hogy lehet ez? Mi történt? Beteg volt? Ezért nem láttam az udvaron már olyan régóta? Hogyan halt meg? Mi okozta a halálát? Lassan kezdtem megérteni, hogy soha többé nem fogom látni a barátomat és a fájdalmat csak fokozta, hogy örökre elveszett annak a lehetősége is, hogy bocsánatot kérjek és megpróbáljam helyrehozni a dolgokat. Egyszerűen nem tudom elmondani, mennyire rosszul éreztem magam.

Soha sem tudtam meg, hogy pontosan mi okozta Stephen halálát és igazából nem is akartam tudni. Egyszer azt hallottam, hogy valami fertőzéssel nem tudott megbirkózni, máskor meg azt mondták, hogy valami veleszületett betegsége miatt halt meg - de nem az volt a legfontosabb, hogy hogyan halt meg. Az számított, hogy hogyan élte rövid életét. Soha nem tudtam úgy találkozni vele, hogy ne örüljön nekem. Mindig nevetett és vidám volt. Sokszor úgy tűnt, hogy sokkal jobban élvezi az életét, mint én az enyémet. Soha sem láttam, hogy bántott volna valakit vagy undok lett volna bárkivel. Mindenkit úgy kezelt, mint egy potenciális barátot, akárhogy bántak is mások vele. Csak annyit akart, hogy fogadják el. Benne akart lenni a dolgokban. Részese akart lenni az életnek, de sok másik gyerek számára még ez is túl nagy kérés volt.

Örökre elvesztettem a barátomat és nem tudtam összeszedni a bátorságomat, hogy becsengessek hozzá és bocsánatot kérjek a kimondhatatlan sértésekért, amiket a fejéhez vágtam. Ha egy ilyen korú gyereknek össze tud törni a szíve, hát az enyém összetört. Soha nem éreztem még a gyásznak és a szégyennek ilyen keverékét. Ahogy anyámmal tovább beszélgettünk, kiderült, hogy Stephen anyja egyáltalán nem mondta el neki, mit tettem, Talán túlságosan lefoglalta a beteg gyereke ápolása, de még valószínűbb, hogy nem akarta, hogy anyámnak szégyenkeznie kelljen miattam. Anyám példamutatóan bánt a sajátos igényű emberekkel és nagyot csalódott volna bennem, ha tudta volna, hogyan viselkedtem.

Néhány nappal később a családunk elment Stephen temetésére. Nem mondtam el a szüleimnek, mit tettem. Sem akkor, sem később. Ahogy csendben ültünk a templomban és néztük, ahogy a többiek sorban bevonulnak, nem tudtam levenni a szemem Stephen koporsójáról. Minden olyan valószerűtlennek tűnt. Csak arra vágytam, hogy a temetésnek legyen vége minél hamarabb, hogy elszabaduljak innen és ne kelljen rá gondolnom, ahogy ott fekszik a koporsóban. Néhány perccel később a sorok között vonuló gyerekek hangját hallottuk meg a hátunk mögül. A közvetlenül előttünk levő padsor üresen állt, így a gyerekek és a szüleik oda ültek le. Felnéztem, és egy csomó, Stephenhöz hasonló, Down-szindrómás gyereket láttam. A barátai voltak a foglalkoztatóból. A halott barátom vonásait hordozó gyerekek látványát elviselhetetlennek éreztem.

Folyt.köv.

kép innen